Vývoz odpadov vody (CAS 11)

Pomocou sacieho fekálneho vozidla Tatra 815 Cas11 vyvážeme tek.odpad zo žúmp,septikov,zatop.pivníc a pod.